Sjösättning & Upptagning

Period för sjösättning är april-maj och för upptagning september-oktober.

Bokning av sjösättning eller upptagning sker genom att gå in på sidan KUNDINLOGG/PORTNET logga in med kundnummer/lösenord och välja en ledig tid.

Kontakta Hamnkontoret om ni saknar inloggning eller behöver hjälp att boka tid.

Båtägarens ansvar

Båtägaren ansvarar för att båten överlämnas i sådant skick att skador ej inträffar vid torrsättning eller sjösättning.
Ev. uppkomna skador vid lyft skall omgående rapporteras.
Uppställningen skall godkännas efter utfört arbete och ansvaret övertas av båtägaren. 
Under torrsättningsperioden fram till sjösättning skall båtägaren självmant kontrollera och justera stöttningen vid jämna mellanrum.

Slagsta Marina tar ej ansvar för skador som uppstått på vinterförvarad båt till följd av tekniska brister, marklägesförändringar, ålder eller skick på båten.
För båtägarens egna stöttor, vaggor pallningsmaterial tar marinan inget ansvar.

Regler vid sjö- och torrsättning
 • Sjösättning startar i april och pågår till slutet av maj.
 • Vid sjösättning efter ordinarie tid debiteras 1000 kr extra.
 • Sjösättning andra tider kan göras efter överenskommelse med hamnkaptenen.
 • Torrsättning startar i september och pågår till slutet av oktober. Andra tider enligt överenskommelse med hamnkaptenen.
 • Torrsättning efter ordinarie tid debiteras 1000 kr extra.
 • Bockar eller vagga kan hyras och det bokar du i samband med tidsbokning.
Sjösättning med egen trailar
 • Rampen är öppen för egen sjösättning dygnet runt från 1 april – 31 maj.
 • Senaste datum för sjösättning med egen trailer är 31 maj.
 • Kontakta Hamnkapten om du behöver använda rampen efter 31 maj.
Checklista inför torrsättning
 • STARTAR BÅTEN? Kontrollera senast dagen innan.
 • Eventuell bogsering görs i mån av tid och debiteras 1100 kr.
 • Lokalisera samt säkerställ att ditt pallningsmaterial/trailer är i fullgott skick. Finns det luft i hjulen på trailern? Är stöttor enkla att justera?
 • Avlägsna förtöjningslinor från bryggan över vintern.
 • Töm septitanken! Att tömma i efterhand är en mycket dyr historia.
 • Ta gärna hem dynor och annat av tyg över vintern så håller de sig bättre. Gäller även kastruller, bestick, prylar… Töm båten så är det enklare att städa och det blir mycket fräschare till våren!
Torrsättning
 • Kom i tid!
 • Kör fram båten till rampen / kajen.
 • Ha tampar förberedda på styrbords sida.
 • Fendrar tas upp på babords sida för att inte vara i vägen för sub-liften. Styrbords fendrar tas upp när det är dags att dra in båten i sub-liften.
 • Kontrollera att båten har sling-märken, marinan ansvarar ej för skador som uppkommer i samband med båtlyftet.
 • Har båten känsligt skrov, tillhandahåll liggunderlag/flyttfilt. Kunden ansvarar för att skydda båten.
 • Marinans personal kör båten till sin uppläggningsplats och ställer upp den med tillhandahållet eller hyrt pallningsmaterial.
Efter torrsättning
 • Glöm ej vinterkonservera motorn
 • Täck båten – tänk på att täckningen ej får sticka ut mer än 25 cm på var sida om båten. Täckning får ej bindas fast i stöttorna.
 • Kontrollera stöttor ca en vecka efter torrsättning och justera pallningen vid behov. Marken kan sjunka något, båten kan sätta sig.
Torrsättningsplats utomhus
 • Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av hamnkaptenen.
 • Täckningen skall vara effektiv och prydlig och får inte skjuta utanför båten med mer än 20 cm på vardera sidan.
 • Täckningen får ej surras i stöttorna.
 • Torrsättningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig.
 • Torrsättningsplatsen skall på sjösättningsdagen vara noga städad.
Torrsättningsplats i en av hallarna
 • Båtar får endast ställas upp på plats som anvisats av Hamnkaptenen.
 • Båtarna placeras med ett inbördes avstånd av 0,5 m.
 • Torrslipning och spolning med vatten i hallarna är ej tillåtet.
 • Uppställningsplatsen skall kontinuerligt hållas snygg och prydlig.
 • Uppställningsplatsen skall på sjösättningsdagen vara noga städad.
Pallningsmaterial
 • Pallningsmaterial skall vara så dimensionerat så att det även håller för snöbelastning.
 • Ansvarig personal har rätt att underkänna pallning och beordra rättelse eller beordra sjösättning.
 • Pallningsmaterial, vaggor m m buntas ihop och förvaras på anvisad plats. Materialet SKALL vara märkt med avtals-/kundnr.  Material som ej förvaras på Marinan skall vara bortforslat senast 1 vecka efter sjösättning. Båtägaren har ansvar för sitt material.
 • Tala med ansvarig personal om du av någon anledning behöver hjälp med ditt pallningsmaterial.
 • Ej omhändertaget eller omärkt material eldas upp eller forslas bort på båtägarens bekostnad.
Torrsättning med egen trailer-Ej tidsbokning
 • Rampen är nu öppen dygnet runt, även på helger.
 • Ställ din trailer och båt på en av trailerparkeringarna, en halv meter från båten bredvid. Står det en trailer där – flytta på den, man kan inte ”paxa” en plats, och trailers med båtar har företräde.
 • Märk din båt tydligt med ditt kund– eller andelsnummer.
 • Se till att både trailer och båt är märkt – utanför eventuell täckning så slipper vi krypa under snöiga och blöta presenningar i vinter.
 • Omärkta båtar kan komma att låsas fast.
 • Material för märkning samt karta över aktuella områden för trailerparkering finns i vita brevlådan utanför hamnkontoret. Karta finns även på anslagstavlan vid inre bommen.

SAMTLIGA NYCKELBRICKOR MÅSTE ÅTERAKTIVERAS INFÖR VINTERSÄSONGEN – FÅR DU HJÄLP MED TORRSÄTTNING AV MARINANS PERSONAL GÅR DET AUTOMATISKT – TORRSÄTTER DU MED EGEN TRAILER MÅSTE DU AKTIVERA DIN BRICKA GENOM ATT BESÖKA ELLER MAILA/RINGA HAMNKONTORET

(Gäller ej andelsägare samt nya kunder som är här första säsongen)

Mvh/Slagsta Marina