Säkerhet

Slagsta Marina har ett omfattande säkerhetsarbete för att minimera stölder och skadegörelse inom marinans område.

  • Kameraövervakning av infarter, hamnplan, sjöinfarter, bryggor, inomhushallar, restaurang och hamnkontor.
  • Vaktgång av hela området kvälls- och nattetid.
  • Låsta grindar till alla bryggor.
  • Infartsbommar och bryggor kan bara beträdas av behöriga med nyckel.
  • Vid öppning registreras nyckeln/personen som använder den.

Förutom dessa åtgärder finns en del, av säkerhetsskäl hemliga, anläggningar som gör att vi kan upptäcka och registrera otillbörliga beteenden inom vårt område.

Ser du något som verkar skumt skall du kontakta hamnkaptenen!

Tel: 08-531 777 88
E-post: info@slagstamarina.se

Mvh/Slagsta Marina