Båtplats Sommar

Slagsta Marina har ca 300 sommarplatser för uthyrning i olika storlekar, måtten nedan avser maxbredd och maxlängd för din båt.

För ökad säkerhet på marinan har styrelsen beslutat att minst förarintyg kommer krävas vid nytecknande eller ändring av befintliga hyres- eller andelsavtal. Detta beslut har tillkommit efter påtryckningar från andelsägare och hyresgäster efter flera tillbud på marinan, detta är en fråga om säkerhet och ett sätt att framöver undvika olyckor och skador på både mäniskor och båtar. Styrelsen förstår att detta kan innebära komplikationer för några båtägare men det gör också att vår marina blir en trygg, säker och eftertraktad plats för båtägare.
Mvh/Styrelsen Slagsta Marina AB

Är man ny andelsägare eller hyresgäst så krävs att man har Förarintyg för fritidsbåt eller högre utbildning t ex Kustskepparintyg för att ha sin båt i sjön på Slagsta Marina. Mer om utbildning för Förarintyg går att hitta på nätet via bl a NBF och Svenska Båtunionen. Kurser finns också online på t ex Båtutbildning.se eller Navigationsskolan.

Prislista:
KlassMax BåtmåttPris/säsong
Skarv1,80 m x 6,00 m2100 kr
Klass 21,80 m x 6,00 m2900 kr
Klass 32.20 m x 8,00 m3500 kr
Klass 42,50 m x 10,00 m4000 kr
Klass 52,90 m x 10,00 m4600 kr
Klass 63,40 m x 12,00 m5400 kr
Klass 74,05 m x 12,00 m 6400 kr
Klass 84,60 m x 15,00 m7300 kr

Tillägg för gångbom vid båten: 1000 kr/säsong. Uppställning av trailer, pallnings- och täckningsmaterial juni – Augusti: 500 kr.

Sommarplats i vattnet gäller April – Oktober, debiteras enligt gällande prislista och faktureras under februari samma år.

Som förstahands-hyresgäst är man garanterad bryggplats i samma storlek kommande säsonger, förutsatt att samtliga fakturor för avtalet är betalade i tid och gällande hamnförordning följts.

Båten måste vara försäkrad, märkt med årsmärke för innevarande år, och får ej överstiga måtten som gäller för respektive bryggplats.

Som hyresgäst får man inte hyra ut sin plats i 2:a hand.

Byter man båt under säsongen måste detta anmälas till hamnkontoret. Om nya båten är för stor för befintlig bryggplats kan marinan inte garantera annan plats, utan byte sker i mån av tillgång. Kan marinan ej erbjuda annan plats måste båten tas upp på land, alternativt förflyttas från marinan. Båt på land sommartid debiteras månadsvis enligt gällande prislista.

Vid användande av el på bryggan krävs alltid el-mätare, alternativt märkt sladd som visar förskottsbetalning av el.

Förbrukad el debiteras med 2,75 kr/kwh efter avläsning av elmätare.
OBS: Uppkopplade elkablar utan mätare kommer att dras ur och debiteras en straffavgift på 1000 kr.

Utebliven betalning och / eller brott mot hamnförordning kan leda till uppsägning av kontrakt.

Båt på land sommarsäsong juni-augusti
År 1: 45 kr/kvm och påbörjad månad.
År 2: 50 kr/kvm och påbörjad månad.
År 3: 55 kr/kvm och påbörjad månad.

Hör av dig till Hamnkontoret på 08-531 777 88, info@slagstamarina.se om du är intresserad av att hyra båtplats.

Mvh/Slagsta Marina