Rena Mälaren har återigen varit på besök!

Rena Mälaren har återigen varit på besök!

Kategori:Nyheter

Arbetet startades av Fredrik Johansson och dagliga verksamheten Främja.  Idag är det över 300 volontärer såväl under som över vattenytan som regelbundet är med. Rena Mälaren utför minst en städning i veckan, ofta fler.  

Projektets syfte är att få bort gifter från Mälaren/Östersjön samt att väcka opinion så att folk inte fortsätter att slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö. https://www.renamalaren.com/

Under sommaren har de besökt Slagsta Marina och bidragit till en renare vattenmiljö.

Stort tack för era viktiga insatser.

Mvh/Slagsta Marina