Att vara Andelsägare

Att vara andelsägare på Slagsta Marina är ett mycket fördelaktigt sätt att äga båt. Man får en hel del rabatter, men också en del regler att förhålla sig till.

Andelarna finns i olika storlekar:

KlassMax Båtmått
Klass 21,80 m x 6,00 m
Klass 32,20 m x 8,00 m
Klass 42,50 m x 10,00 m
Klass 52,90 m x 10,00 m
Klass 63,40 m x 12,00 m
Klass 74,05 m x 12,00 m
Klass 84,60 m x 15,00 m

Man kan äga högst två andelar och maximalt en båt per andel. Båten får ej överstiga måtten för respektive avtal. Båt som är större än måtten som anges i det signerade andels-avtalet går automatiskt över på hyreskontrakt, vilket är mycket viktigt att tänka på om man planerar köpa större båt.

Andelar uppgraderas ej av marinan, utan säljs på öppna marknaden via tex Blocket eller liknande kanaler.

Grundkriterierna för att bli andelsägare är avsaknad av betalningsanmärkningar, att man inte misskött sig tidigare som hyresgäst, samt att båten håller sig inom ramarna för andelen. Båten ska vara försäkrad, sjöduglig och godkännas av hamnkaptenen.

För ökad säkerhet på marinan har styrelsen beslutat att minst förarintyg kommer krävas vid nytecknande eller ändring av befintliga hyres- eller andelsavtal. Detta beslut har tillkommit efter påtryckningar från andelsägare och hyresgäster efter flera tillbud på marinan, detta är en fråga om säkerhet och ett sätt att framöver undvika olyckor och skador på både mäniskor och båtar. Styrelsen förstår att detta kan innebära komplikationer för några båtägare men det gör också att vår marina blir en trygg, säker och eftertraktad plats för båtägare.
Mvh/Styrelsen Slagsta Marina AB

Som ny andelsägare så krävs att man har Förarintyg för fritidsbåt eller högre utbildning t ex Kustskepparintyg för att ha sin båt i sjön på Slagsta Marina. Mer om utbildning för Förarintyg går att hitta på nätet via bl a NBF och Svenska Båtunionen. Kurser finns också online på t ex Båtutbildning.se eller Navigationsskolan.

I årsavgiften som debiteras i januari varje år ingår:
 • Sommarplats vid brygga, april – oktober.
 • Vinterplats utomhus, september – Maj.
 • Torr – och sjösättning inom ordinarie perioder, vilket är april-maj / september-oktober.
 • Lån av kaj vid eget lyft av båt med lastbil.
 • Användning av ramp för egen torr- och sjösättning
Utöver årsavgiften betalar man för:
 • Torr- och sjösättning utanför ordinarie perioder.
 • Eget pallningsmaterial/trailer/täckmaterial som förvaras på marinans mark under sommaren. (reducerad avgift)
 • Hall-förvaring vintertid och sommar. (reducerad avgift)
 • Bottentvätt vid torrsättning.
 • Hyra pallningsmaterial/säsong.
 • Utnyttjande av el.
 • Extra maskintjänster, som inspektionslyft, motorlyft, flytt av båt, bogsering, lyft till lastbil / trailer… osv.
Vaktgång

Som andelsägare är man ansvarig för vaktgång ca 2 ggr per år. Vakten sker enligt rullande schema och det andelsägarens eget ansvar att hålla reda på vilket datum vakten ska utföras. Ansvaret för vakten kan överlåtas på marinan för en avgift. Utebliven/ej genomförd vakt debiteras straffavgift, oavsett orsak.

Uthyrning av bryggplats

Som andelsägare har du möjlighet att hyra ut din bryggplats sommartid, förutsatt att din egen båt inte finns på marinan på land samtidigt. Marinan tar ingen avgift för detta, men information om personen som hyr platsen skall meddelas marinan, samt att den tillfälliga båten måste vara försäkrad och får ej överstiga storleken som andelen avser. Avtal för andrahandsuthyrning hittar du på Portnet eller på hamnkontoret.

Båt på land

Som andelsägare har du möjlighet att stå kvar på land en säsong utan kostnad. När du står på land får du inte utnyttja bryggplatsen samtidigt, varken till egen alternativ båt eller hyra/låna ut den till annan person. Bryggplatsen går istället tillfälligt över till marinans förfogande.

Om bryggplatsen används trots att andelens båt står på land, debiteras denna som hyreskontrakt.

Grundtanken är att saker kan hända, antingen med båten eller på det personliga planet och man ska ha möjlighet att ta en paus och få tid att åtgärda det som behövs. Men om man inte tar den möjligheten första året utan står kvar fler år på land så får man även som andelsägare betala landhyra sommartid. Bryggplatsen får fortfarande ej utnyttjas/hyras ut så länge båten är på land.

Marinan vill med detta motverka att båtar ”växer fast” på land.

Mvh/Slagsta Marina