Nyttjande av el

Slagsta Marina uppmanar alla andelsägare och hyresgäster att vara sparsamma med elanvändningen eftersom kostnaden per kwh har skjutit i höjden.

Förbrukad el debiteras med 2,75 kr/kwh efter avläsning av elmätare.
OBS: Uppkopplade elkablar utan mätare när så krävs och utan att du själv är närvarande kommer att dras ur och debiteras en straffavgift på 1000 kr.

 • Elmätare kan, mot deposition, kvitteras ut på Hamnkontoret. Depositionen återfås vid återlämnande.
 • Vid bryggorna och på land måste elmätare alltid användas förutom vid vår-rustning och torrsättning då el får användas utan elmätare till handverktyg.
 • Mätaren skall alltid, när den används, sitta i uttaget där ström hämtas.
 • Mätaren skall vara tydligt märkt med avtalsnummer.
 • Endast elkablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord får användas.
 • Frostvakt och oljeelement är tillåtna värmekällor utan båtägarens närvaro.
 • Värmeelement typ kupévärmare får endast vara anslutna vid båtägarens närvaro i båten.
 • Båtägaren ansvarar för att mätaren används på ett korrekt sätt och ej manipuleras.
 • Avläsning skall ske minst två gånger om året. Senast 31 maj och 30 november. Innehavaren av avtalet ansvarar för att mätaren tas till hamnkontoret för avläsning.
 • Slagsta Marina ansvarar ej för någon typ av elavbrott eller skador som kan uppkomma i samband med elavbrott.
 • Trefas och egna mätare är inte tillåtet.
 • Laddning av bil får ej ske på Marinan.
 • Elförbrukningen debiteras mot gällande prislista.
 • Laddning utan elmätare när så krävs debiteras en straffavgift på 1000 kr och sladden kopplas ur.

Mvh/Slagsta Marina