Säkerhet

Vi vet, som alla andra, att båtar och utrustning till och runt dessa är attraktiva objekt för en del människor som har svårt att hålla sina långa fingrar borta från våra och våra gästers ägodelar. Av den anledningen satsar vi mycket på att, i det längsta, försvåra tillgången till anläggningen för just tjuvar och banditer.

  • Vaktgång nattetid.
  • Bryggorna har låsta grindar.
  • Bryggorna och infartsbommen kan bara öppnas av behöriga med nyckel.

Förutom dessa åtgärder finns en del, av säkerhetsskäl hemliga, anläggningar som gör att vi kan upptäcka otillbörliga beteenden inom, och intill, vårt område.

Ser du något skumt är vi glada om du kontaktar hamnkaptenen.

Tel: 08-531 777 88
e-post: info@slagstamarina.se


Leave a Reply