Utökad säkerhet på Marinans område

  • -

Utökad säkerhet på Marinans område

Den “yttre” vägbommen är nu installerad vid entren till marinans område, detta för att minimera obehörig trafik & öka säkerheten inom marinans område.

Bommen är stängd 23.00 – 08.00och då görs inpassage på samma sätt som vid bommen in på hamnplan.

Dessa tider gäller tillsvidare, men kan komma att ändras vid lågsäsong.