Toasug på Slagsta Marina

  • -

Toasug på Slagsta Marina

Slagsta Marina har en toasug för tömning av septitankar.

Toasugen är placerad på bunkerbryggan.

Instruktion för hanteringen av anläggningen finns på plats.