Nyttjande av El på Slagsta Marina

För att nyttja el på Marian gäller följande:

På bryggorna måste elmätare användas hela året.

På land måste elmätare användas från 1 juni t.o.m. 31 augusti samt från 15 nov t.o.m. 1 mars.

Övrig tid, på land, kan el nyttjas för rustning och avrustning om du själv är närvarande vid båten. Annars måste elmätare användas.

Mätaren skall alltid, när den används, sitta i uttaget där ström hämtas.

Mätaren skall vara tydligt märkt med avtalsnummer.

Uppkopplade elkablar utan mätare kommer att dras ur.

Upprepade förseelser kommer att beivras.

Endast elkablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord får användas.

Värmeelement typ kupévärmare får endast vara anslutna vid båtägarens närvaro i båten.

Båtägaren ansvarar för att mätaren används på ett korrekt sätt och ej manipuleras.

Avläsning skall ske minst två gånger om året. Senast 31 maj och 30 november.

Innehavaren av avtalet ansvarar för att mätaren tas till hamnkontoret för avläsning.

Slagsta Marina ansvarar ej för någon typ av elavbrott eller skador som kan uppkomma i samband med elavbrott.

Trefas och egna mätare är inte tillåtet efter 2014-05-31.

Elmätare kan, mot en deposition, kvitteras ut på Hamnkontoret

Depositionen återfås när mätaren återlämnas till Slagsta Marina.

Elförbrukningen debiteras mot gällande prislista.


Leave a Reply