Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

  • -

Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

För den intresserade finns det anslaget en skiss över hur en ombyggnad av hamnkontoret skulle kunna se ut för att inrymma cafe´ och servering.