Category Archives: Styrelsen informerar

  • -

Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

För den intresserade finns det anslaget en skiss över hur en ombyggnad av hamnkontoret skulle kunna se ut för att inrymma cafe´ och servering.


  • -

Diskussion ombyggnad hamnkontoret

Enligt diskussion på senaste bolagsstämman så har styrelsen en pågående process igång för att se över möjligheten att bygga om nedervåningen av hamnkontoret till lokaler för servering.

Ambitionen med ombyggnationen är att få endamålsenliga lokaler som passar sig för våra andelsägare, hyresgäster samt personalen att äta lunch eller en middag eller varför inte ett Julbord.

 


  • -

Toasug på Slagsta Marina

Slagsta Marina har en toasug för tömning av septitankar.

Toasugen är placerad på bunkerbryggan.

Instruktion för hanteringen av anläggningen finns på plats.


  • -

Underhållsarbeten på Marinans område

Under sommarmånaderna, när kärnverksamheten går på sparlåga, så kommer våra hamntekniker ägnat sig åt att arbeta med försköning och uppstädning av Marinans område.