Author Archives: William

  • 0

Boka torrsättning

Dags att boka torrsättning. Gå in på “kundinloggning” och följ instruktionerna.

OBS Ordinarie torrsättningstid är t.o.m. 31 oktober. Efter det tillkommer en extra avgift

 

 


  • -

Extra personal/medhjälpare under september – oktober 2017

Vi behöver extra personal/medhjälpare vardagar under torrsättningsperioden september – oktober 2017.

Vi söker därför Er som är intresserade , anmäl Er till info@slagstamarina.se eller kontakta hamnkontoret.


  • -

Kontroll av stöttor och täckning.

Då vi drabbats  av hårda vindar och, förmodligen fler gånger denna vinter, är det av största vikt att kontrollera pallning, stöttor och täckning.

På förekommen anledning vill vi påpeka att det är FÖRBJUDET ATT BINDA TÄCKNINGEN I STÖTTORNA!!

Täckning

Hamnkapten


  • -

Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

För den intresserade finns det anslaget en skiss över hur en ombyggnad av hamnkontoret skulle kunna se ut för att inrymma cafe´ och servering.