Author Archives: Niko

  • 0

Ny vaktlista

Vaktlistan för nästa period (April 2019 – Mars 2020) är uppdaterad. Den kommer mailas till alla berörda under v  3 alternativt sändas per post till dem som saknar mail. Finns även att hämta på hamnkontoret.Vaktinstruktioner Vaktlista 20190401 – 20200331


  • 0

Kontrollera din täckning!

2019-01-02 Vi uppmanar samtliga båtägare att åka förbi marinan och kontrollera stöttor/vagga och täckning alternativt förtöjning för vinterliggare i sjön. Extrem vind har lett till ett flertal sönderslitna presenningar och annat som behöver åtgärdas omgående!


  • -

Kontroll av stöttor och täckning.

Då vi drabbats  av hårda vindar och, förmodligen fler gånger denna vinter, är det av största vikt att kontrollera pallning, stöttor och täckning.

På förekommen anledning vill vi påpeka att det är FÖRBJUDET ATT BINDA TÄCKNINGEN I STÖTTORNA!!

Täckning

Hamnkapten


  • -

OBS att tänka på

Det har i år varit många tillgrepp i båtar bl.a. trycktankar. Vi ber därför båtägarna att avlägsna begärliga saker från båten. En frustrerande och jobbig situation som inte upplevts tidigare. Vi söker olika åtgärder för att försöka stävja detta.


  • -

Ombyggnad av Hamnkontoret

Ombyggnad av hamnkontoret kommer att ske. Detta betyder att tvättstugan kommer att stängas i november. Samt att duscharna stängs från 1 januari.