Author Archives: William

  • 0

Sjömacken Slagsta stängd vecka 10

Vi håller sjömacken stängd vecka 10, 6 – 10 mars för för besiktning av cisternerna


  • 0

Kontroll av stöttor och täckning.

Då vi drabbats  av hårda vindar och, förmodligen fler gånger denna vinter, är det av största vikt att kontrollera pallning, stöttor och täckning.

På förekommen anledning vill vi påpeka att det är FÖRBJUDET ATT BINDA TÄCKNINGEN I STÖTTORNA!!

Täckning

Hamnkapten


  • 0

Extra personal/medhjälpare under april -maj 2017

Vi behöver extra personal/medhjälpare vardagar under sjösättningsperioden april – maj 2017.

Vi söker därför Er som är intresserade , anmäl Er till info@slagstamarina.se eller kontakta hamnkontoret.


  • -

Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

För den intresserade finns det anslaget en skiss över hur en ombyggnad av hamnkontoret skulle kunna se ut för att inrymma cafe´ och servering.