Om oss

Slagsta Marina har ungefär 700 båtplatser i sjön, på land kan vi vinterförvara båtar inomhus i kallförvar samt utomhus på plan.

På vårt område finns det sjömack. Vissa verksamheter drivs av entreprenörer som hyr in sig på Slagsta Marinas anläggningar.

Vi har även långtidsuppställning av husvagnar.

Marinan ägs av 430 andelsägare som alla har eller har haft sin båt på Marinan.

Styrelsen

för Marinan

Har en Grand Banks & är andelsägare sedan xxxx

Stefan Jansson

Ordförande

Har motorbåt och andelsägare på marinan sedan xxxx

Kaj Lehtinen

Ordinarie Ledamot

kaj@nmg.se
+46705286315

Har en segelbåt & är andelsägare sedan xxxx

Jan Johansson

Ordinarie Ledamot

Har en Fairline motorbåt & är andelsägare sedan xxxx

Björn Andrén

Ordinarie Ledamot

Har en Grand Banks motorbåt & andelsägare på marinan sedan xxxx.

Erik Lundquist

Ordinarie ledamot

Äger en motorbåt och andelsägare i marinan sedan xxxx.

Jan Rosén

Suppleant

Valberedningen

Representerar samtliga ägare i Slagsta Marina AB.

Andelsägare sedan xxxx, har en xxxx typ.

Kalle Tengqvist

Sammankallande

Kalle@silverframe.se
0708 77 79 98

Ordinarie ledamot av valberedningen.

Jan Linden

Ordinarie

Janne.linden@live.com
070 5207452