Våra tjänster

Båtplats

Hos oss kan du hyra båtplats i sjön eller på land.

Inspektionslyft

Vi står till tjänst med inspektionslyft, torr & sjösättning från lastbil osv. Ta kontakt med Hamnkapten för prisuppgift.

Husvagns uppställning

Hos oss kan du hyra uppställningsplats för din husvagn på årsbasis.

Senaste artiklar

Boka sjösättning

Nu är bokningen för sjösättning öppen på hemsidan. Hittar du inte nån tid. Kontakta Hamnkontoret. Hamnkapten

Read More

Eventuell ombyggnad av Hamnkontoret

För den intresserade finns det anslaget en skiss över hur en ombyggnad av hamnkontoret skulle kunna se ut för att inrymma cafe´ och servering.

Read More

Diskussion ombyggnad hamnkontoret

Tags : 

Enligt diskussion på senaste bolagsstämman så har styrelsen en pågående process igång för att se över möjligheten att bygga om nedervåningen av hamnkontoret till lokaler för servering. Ambitionen med ombyggnationen är att få endamålsenliga lokaler som passar sig för våra andelsägare, hyresgäster samt personalen att äta lunch eller en middag eller varför inte ett Julbord.  

Read More

Utökad säkerhet på Marinans område

Tags : 

En vägbom skall installeras vid entren till Marinans område (vaktstugan), detta för att minimera obehörig trafik & öka säkerheten inom marinans område. Bommen kommer vara stängd nattetid och då görs inpassage på samma sätt som vid bommen in på hamnplan. Dagtid kommer bommen stå öppen

Read More

Toasug på Slagsta Marina

Tags : 

Slagsta Marina har en toasug för tömning av septitankar. Toasugen är placerad på bunkerbryggan. Instruktion för hanteringen av anläggningen finns på plats.

Read More

Underhållsarbeten på Marinans område

Tags : 

Under sommarmånaderna, när kärnverksamheten går på sparlåga, så kommer våra hamntekniker ägnat sig åt att arbeta med försköning och uppstädning av Marinans område.

Read More